Naše Usluge

Javna Rasvjeta

Jedna od osnovnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalne usluge’’ je održavanje javne rasvjete

Svjetlosna signalizacija

Pored javne rasvjete "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica se takođe bave održavanjem semaforskih uređaja

Optika

“Komunalne usluge” d.o.o. - Podgorica je telekomunikacioni operator na domaćem tržištu i posjeduje sopstvenu optičku mrežu na području Glavnog grada

Cjenovnici

Želite li da prijavite problem?