Reklame

Uvod

Komunalne usluge d.o.o. iz Podgorice se bavi održavanjem infrastrukture Glavnog grada u koju spadaju javna rasvjeta, svjetlosna signalizacija kao i nadzemna i podzemna telekomunikaciona i elektroenergetska kablovska mreža. Kako bi održavanje bilo što kvalitetnije raspolažemo sa iskusnom radnom snagom, profesionalnom mehanizacijom i posebnim entuzijazmom da grad učinimo što sigurnijim i ljepšim mjestom za život naših sugrađana.

Poslednja decenija je obilježila razvoj Podgorice u smjeru modernog evropskog grada. Ovaj razvoj se svakodnevno nastavlja. Svjedoci smo izgradnje novih saobraćajnica, prostranih bulevara, savremenih stambenih četvrti sa pratećim sadržajima, gradskih obilaznica, biciklističkih staza i mnogih drugih objekata čiji se broj neprestano uvećava.

Naša vizija

Moderan grad je primamljivo mjesto za sve potencijalne domaće i strane investitore. Kao takav pogodan je za razvoj njihovih kompanija i za ostvarivanje profita. Od ranije je poznato da je dobar profit u direktnoj vezi sa dobrom reklamom. U moru marketinških kompanija nije lako odabrati pravog partnera. Partnera koji garantuje da će Vaša reklama biti primijećena. Koristeći činjenicu da su stubovi javne rasvjete u našem vlasništvu, a da postoje zakonske i tehničke mogućnosti za isticanje raznih tipova reklama na njima, računajte na osnovu iskustva u svim savremenim gradovima da Vaša reklama mora biti primijećena!

Način ostvarivanje vizije

Ukoliko Vam se opisani način čini interesantnim i zainteresovani ste za saradnju, nudimo Vam različite mogućnosti zakupa stubnih mjesta. Zakup stubnog mjesta podrazumijeva isticanje reklame na stubu javne rasvjete na visini i na način na koji ne ugrožava odvijanja saobraćaja, a svim učesnicima u saobraćaju i prolaznicima ostavlja dovoljno jasan i upečatljiv utisak. Postoje brojni tipovi reklama, u obliku zavjesa, zastavica trouglastog i četvorouglastog oblika. Postoji mogućnost izrade svjetlećih reklamnih panoa u kojima se stavlja logo ili propagandni slogan Vaše kompanije a koji daje novu dimenziju u sferi marketinga.

Lokacije za isticanje propagandnog materijala

Smatramo da među 30.000 hiljada stubnih mjesta čiji se broj neprestano uvećava postoji ono na kojem bi voljeli da istaknete Vaš propagandni materijal. Možda je takvih mjesta više, ili želite da vaš propagandni materijal istaknete u čitavoj ulici, ili u blizini Vašeg objekta ili objekata za koji smatrate da je značajan!? U svakom slučaju, veća količina pruža veće benefite i za Vas i za nas.

LED Displej

Takođe pružamo usluge reklamiranja u obliku video snimka na LED displeju. LED displej se nalazi na Zlatici bb ( na prilazu gradu ) i koristi se za emitovanje reklamno propagandnog materijala. U pitanju je displej veličine 6.40 X 1.96 m. Reklama može biti u bilo kojem video formatu ( mp4, avi., MPEG, DivX… ), i to u trajanju do 8 sekundi.


Zaključak

Kako vizuelna percepcija ostavlja snažan i trajan utisak, isticanje propagandnog materijala na stubovima javne rasvjete, kao i na LED displeju ima prednost u odnosu na druge načine reklamiranja. Kombinacija tipa reklamnog panoa, gradske zone i perioda zakupa predstavljaju idealno rješenja za razvoj Vaše kompanije na pravi način.