Kontakt

Komunalne usluge d.o.o Podgorica
Zetskih vladara bb, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 621-544 ; +382 20 621-550
E-mail: kudoo@t-com.me

 

PRIJAVA KVARA
Tel: 020/623-927
e-mail: dispecer@komunalneusluge.me
Ili klikom ovdje.

Izvršni direktor – Rašović Mladen
Tel/fax: 020/621-544
e-mail: mladen.r@t-com .me

Pomoćnik izvršnog direktora – Šoć Zdravko
Tel: 020/634-310
e-mail: soc.zdravko@komunalneusluge.me

Rukovodilac sektora za tehničko-operativne poslove – Bakić Radoman
Tel: 020/621-544
e-mail: 

Služba za održavanje javne rasvjete – Bakić Radoman
Tel: 020/675-177 lokal 114
e-mail: rbakic@t-com.me

Služba za održavanje svjetlosne signalizacije i tk infrastrukture – Vučetić Zoran
Tel: 020/621-544 lokal 117
e-mail: caus@t-com.me

Odjeljenje za održavanje javne rasvjete i tk infrastrukture u Opštinama Tuzi i Golubovci – Krkanović Elvis
Tel: 020/875-167 lokal 121
e-mail: krkanovic.elvis@komunalneusluge.me

Rukovodilac sektora za ekonomsko-pravne poslove – Raspopović Dejan
Tel: 020/621-550
e-mail: jpkur@t-com.me

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove – Gazivoda Ivana
Tel: 020/621-550
e-mail: jpku@t-com.me

Služba za pravne i opšte poslove – Mojović Mirena
Tel: 020/621-550 lokal 120
e-mail: jpkups@t-com.me

Odjeljenje za komercijalne poslove – Vučinić Bojan
Tel/fax: 020/620-532
e-mail: jpkuk@t-com.me

Adresa: Ulica Zetskih Vladara bb, Podgorica, Crna Gora