Kontakt

Komunalne usluge d.o.o Podgorica
Zetskih vladara bb, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 621-544 ; +382 20 621-550
E-mail: kudoo@t-com.me

 

PRIJAVA KVARA
Tel: 020/623-927
e-mail: dispecer@komunalneusluge.me
Ili klikom ovdje.

VD Izvršne direktorice- Popović Vesna
Tel/fax: 020/621-544
e-mail: popovic.vesna@komunalneusluge.me

e-mail: kudoo@t-com.me

Pomoćnik izvršnog direktora – Šoć Zdravko
Tel: 020/624-310
e-mail: soc.zdravko@komunalneusluge.me

Rukovodilac sektora za tehničko-operativne poslove – Bakić Radoman
Tel: 020/675-177
e-mail: rbakic@t-com.me

Služba za održavanje javne rasvjete – Bakić Radoman
Tel: 020/675-177
e-mail: rbakic@t-com.me

Služba za održavanje svjetlosne signalizacije i tk infrastrukture – Vučetić Zoran
e-mail: caus@t-com.me

Odjeljenje za održavanje javne rasvjete i tk infrastrukture u Opštinama Tuzi i Golubovci – Krkanović Elvis
Tel: 020/875-167
e-mail: krkanovic.elvis@komunalneusluge.me

Rukovodilac sektora za ekonomsko-pravne poslove – Pupovac Julija
Tel: 020/621-550
e-mail: pupovac.julija@komunalneusluge.me

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove – Gazivoda Ivana
Tel: 020/621-550
e-mail: jpku@t-com.me

Služba za pravne i opšte poslove – Mojović Mirena
e-mail: jpkups@t-com.me

Odjeljenje za komercijalne poslove – Vučinić Bojan
Tel/fax: 020/620-532
e-mail: jpkuk@t-com.me

Adresa: Ulica Zetskih Vladara bb, Podgorica, Crna Gora