Javne nabavke

  1. Svi postupci, odluke i ugovori koje “Komunalne usluge” doo Podgorica sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama nalaze se na sajtu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me

Pravilnici:
Pravilnik za hitne nabavke
Pravilnik za nabavke male vrijednosti

Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki:

2017. godina:
Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj: UP.0904-249/16-2017
u otvorenom postupku javne nabavke broj: 09/16-6528 za rekonstrukciju javne rasvjete
(nabavka i ugradnja LED svjetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi

Ugovori, otvoreni postupci javne nabavke u 2019-oj godini:
Ugovor o javnoj nabavci radovi br. 854 od 20.02.2019. godine za
Rekonstrukcija javne rasvjete (nabavka i ugradnja LED svjetiljki)
na području Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada
Golubovci i Tuzi

Ugovor o nabavci robe – potrošnog elektro materijala

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2019:
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 338 Usluge softverske i hardverske dorade kontrolera svjetlosne signalizacije KSS-1
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – držači i reduciri za stubove javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 741 za Geodetske usluge koje se tiču pripreme i izrade geodetskih elaborata za potrebe zabilježbe postojanja strujnih kablova u G listu listova nepokretnosti na teritoriji Glavnog grada Podgorica
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 563 za sijalice i prigušnice
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 1886 za rezervne djelove putnički program
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 1910 za građevinske radove na objektima javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka br. 2209 – Uklopni satovi za javnu rasvjetu 07-19
Obavještenje o ishodu postupka – Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Obavještenje o ishodu postupka nabavke guma i maziva
Obavještenje o ishodu postupka nabavke usluge servisa voznog parka
Obavještenje o ishodu postupka nabavke izrade glavnog projekta GPON mreze
Obavještenje o ishodu postupka – Osiguranje zaposlenih 13-19
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku semaforske opreme – Obustavljanje postupka

Ugovori za nabavke male vrijednosti 2019. godina:
Ugovor o nabavci robe – držači i reduciri za stubove javne rasvjete
Račun o nabavci robe – Elcom Bgd d.o.o.
Račun o nabavci usluge – Geoinženjering d.o.o.
Ugovor o nabavci robe – sijalice i prigušnice
Ugovor o nabavci robe – rezervni djelovi putnički program
Ugovor o javnoj nabavci br. 1970 – Građevinski radovi na objektima javne rasvjete 05-19
Ugovor o javnoj nabavci broj 2234 – Uklopni satovi za javnu rasvjetu 07-19
Ugovor usluge tehnickog pregleda i osiguranja vozila
Ugovor za nabavku guma i maziva
Ugovor za nabavku usluge servisa voznog parka
Ugovor za nabavku izrade glavnog projekta GPON mreze
Ugovor – Osiguranje zaposlenih

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2018:
Obavještenje o ishodu postupka nove svjetiljke za javnu rasvjetu
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – betonski stubovi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – držači i reduciri za stubove javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka servisa voznog parka – putnički program
Obavještenje o ishodu postupka usluge štampe reklamnih panoa
Obavještenje o ishodu postupka led displej
Obavještenje o ishodu postupka uklopni satovi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke sijalica i prigušnica
Obavještenje o ishodu postupka usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Obavještenje o ishodu postupka nabavke kancelarijskog materijala
Obavještenje o ishodu postupka nabavke alata i sitnog inventara
Obavještenje o ishodu nabavke rezervnih dijelova – putničkni program
Obavještenje o ishodu nabavke računarske opreme
Obavještenje o ishodu nabavke sokova i sredstva za higijenu
Obavještenje o ishodu postupka usluge servisa voznog parka – teretni program
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku i instalaciju “pametnih” klupa sa solarnim napajanjem
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku novogodišnjih ukrasa

Ugovori za nabavke male vrijednosti 2018. godina:
Ugovor o nabavci roba nove svjetiljke za javnu rasvjetu
Ugovor o nabavci betonskih stubova za javnu rasvjetu
Ugovor o nabavci držača i reducira
Ugovor za pružanje usluga servisa voznog parka – putnički program
Ugovor o nabavci uklopnih satova
Ugovor o nabavci usluga štampe reklamnih panoa
Račun led displej
Ugovor o nabavci potrošne robe (sokovi i sredstva za higijenu)
Ugovor o nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor usluge tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala
Ugovor o nabavci rezervnih djelova – putnički program
Ugovor o nabavci računarske opreme
Ugovor o nabavci alata i sitnog inventara
Ugovor za pružanje usluga servisa voznog parka – teretni program
Faktura za nabavku i instalaciju pametnih klupa sa solarnim napajanjem
Ugovor o nabavci novogodišnjih ukrasa

Ugovori, otvoreni postupci javne nabavke u 2018-oj godini:
Ugovor o nabavci PE i PVC cijevi
Ugovor o nabavci betonskih stubova
Ugovor o nabavci novih svjetiljki
Ugovor za nabavku novih svjetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o nabavci goriva
Ugovor građevinski radovi

Ugovori, javne nabavke u 2017-oj godini:
Ugovor o javnoj nabavci svjetiljki za zamjenu postojećih
Ugovor o javnoj nabavci reklamnih panoa
Ugovor o javnoj nabavci Pe i Pvc cijevi
Ugovor o javnoj nabavci novih svjetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o javnoj nabavci metalnih stubova
Ugovor o javnoj nabavci guma i maziva
Ugovor o javnoj nabavci držača i reducira
Ugovor o registraciji
Ugovor građevinski radovi
Ugovor o javnoj nabavci sokova i sredstava za higijenu
Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala
Ugovor o javnoj nabavci alata i sitnog inventara
Ugovor o javnoj nabavci betonskih stubova
Ugovor o javnoj nabavci novih svjetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o javnoj nabavci rezervnih djelova putnički program
Ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture
Ugovor o javnoj nabavci novogodišnjih ukrasa
Ugovor o javnoj nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor o javnoj nabavci goriva
Ugovor o javnoj nabavci potrošnog elektro materijala

Ugovori, javne nabavke u 2016-oj godini:
Ugovor o uslugama servisa voznog parka
Ugovor o uslugama registracije i tehničkog pregleda vozila
Ugovor o javnoj nabavci uklopnih satova
Ugovor o javnoj nabavci svetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o javnoj nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor o javnoj nabavci računarske opreme
Ugovor o javnoj nabavci potrošnog elektro materijala
Ugovor o javnoj nabavci mjernih instrumenata
Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijal
Ugovor o javnoj nabavci hemije i sokova
Ugovor o javnoj nabavci goriva
Ugovor o javnoj nabavci držača i reducira
Ugovor o javnoj nabavci dostavnih i putničkih vozila
Ugovor o javnoj nabavci betonskih stubova
Ugovor o javnoj nabavci alata i sitnog inventara
Ugovor o izvođenju građevinskih radova na objektima javne rasvjete

Ugovori, javne nabavke u 2015-oj godini:
Ugovor o javnoj nabavci svetiljki
Ugovor o javnoj nabavci sokova i sredstava za higijenu
Ugovor o javnoj nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor o javnoj nabavci semaforske opreme
Ugovor o javnoj nabavci rezervnih djelova i teretnog programa
Ugovor o javnoj nabavci putničkog vozila
Ugovor o javnoj nabavci potrošnog elektro materijala
Ugovor o javnoj nabavci led svjetiljki
Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala
Ugovor o javnoj nabavci hidraulične dizalice
Ugovor o javnoj nabavci guma i maziva
Ugovor o javnoj nabavci dizalice – specijalno vozilo
Ugovor o javnoj nabavci dekorativne rasvjete
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture
Ugovor o uslugama tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Ugovor o javnoj nabavci metalnih stubova
Ugovor o javnoj nabavci držača i reducira
Ugovor o javnoj nabavci betonskih stubova
Ugovor o javnoj nabavci alata i sitnog inventara