Javne nabavke

  1. Svi postupci, odluke i ugovori koje “Komunalne usluge” doo Podgorica sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama nalaze se na sajtu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me

Pravilnici:
Pravilnik za hitne nabavke
Pravilnik za nabavke male vrijednosti

Izvještaji o sprovedenim postupcima javnih nabavki 2020. godine:
Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki 2020. godine – A, B, C obrasci
Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2020. godinu – Obrasci 2 i 3

Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki:

2017. godina:
Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj: UP.0904-249/16-2017
u otvorenom postupku javne nabavke broj: 09/16-6528 za rekonstrukciju javne rasvjete
(nabavka i ugradnja LED svjetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi

Ugovori, otvoreni postupci javne nabavke u 2019-oj godini:
Ugovor o javnoj nabavci radovi br. 854 od 20.02.2019. godine za
Rekonstrukcija javne rasvjete (nabavka i ugradnja LED svjetiljki)
na području Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada
Golubovci i Tuzi

Ugovor o nabavci robe – potrošnog elektro materijala

Ugovori, otvoreni postupci javne nabavke u 2021-oj godini:
Ugovor – BB Solar doo (metalni stubovi za javnu rasvjetu)
Ugovor – Jugopetrol AD (goriva)
Ugovor – BB solar
Ugovor – Kastex Podgorica
Ugovor – Krusa mont
Ugovor – La Collina – Drajveri
Ugovor – Omnioil – Rezervni djelovi – putnički program
Ugovor – Veletex d.o.o. Podgorica
Ugovor – Nove svjetiljke za javnu rasvjetu
Ugovor – FERC – Građevinski radovi
Ugovor – BB Solar – Betonski stubovi
Ugovor – PTT II faza
Ugovor – Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Ugovor – Računarska oprema
Ugovor – BB Solar  Njegošev park
Ugovor – Batara potrošni el. materijal

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2021:
Obavještenje o ishodu postupka – Držači i reduciri za stubove javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka – Rezervni djelovi, putnički program
Obavještenje o ishodu postupka – Drajveri za svjetiljke
Obavještenje o ishodu postupka – Uklopni satovi za javnu rasvjetu
Obavještenje o ishodu postupka – Potrošna roba
Obavještenje o ishodu postupka – Kancelarijski materijal
Obavještenje o ishodu postupka – Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Obavještenje o ishodu postupku  – Računarska oprema

Ugovori, otvoreni postupci javne nabavke u 2020-oj godini:
Ugovor – Trinaest doo
Ugovor – Znak
Ugovor – Nove svjetiljke
Ugovor – Potrošni elektro materijal
Ugovor o nabavci svjetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor – PTT
Ugovor – Ipmont

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2020:
Obavještenje o ishodu postupka nabavke kancelarijskog materijala
Obavještenje o ishodu postupka rezervni dijelovi putnički program
Obavještenje o ishodu postupka nabavke uklopnih satova za javnu rasvjetu
Obavještenje o ishodu postupka nabavke potrošne robe (sokovi i sredstva za higijenu)
Obavještenje o ishodu postupka nabavke držača i reducira za stubove javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka – Alat i sitan inventar
Obavještenje o ishodu postupka – Pilot projekat
Obavještenje o ishodu postupka – Rezervni djelovi teretni program
Obavještenje o ishodu postupka – Usluge servisa voznog para teretni program
Obavještenje o ishodu postupka – Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Obavještenje o ishodu postupka – Gume i maziva
Obavještenje o ishodu postupka 12-20
Obavještenje o ishodu postupka 13-20
Obavještenje o ishodu postupka nabavke lične zaštitne opreme
Obavještenje o ishodu postupka nabavke signalizacije za slabovida i slijepa lica

Ugovori za nabavke male vrijednosti 2020. godina:
Ugovor za nabavku rezervnih dijelova putnički program
Ugovor za nabavku uklopnih satova za javnu rasvjetu
Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala
Ugovor za nabavku držača i reducira za stubove javne rasvjete
Ugovor za nabavku potrošne robe (sokovi i sredstva za higijenu)
Ugovor – Usluge servisa voznog parka teretni program
Ugovor za nabavku alata i sitnog inventara 08-20-1619
Ugovor za nabavku male vrijednosti Pilot projekat 09-20-2099
Ugovor za nabavku rezervnih djelova – teretni program
Ugovor – Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Ugovor – Rašomon doo
Ugovor – Pro Best d.o.o.
Ugovor – Batara d.o.o.
Ugovor za nabavku signalizacije za slabovida i slijepa lica
Ugovor za ličnu zaštitu i opremu
Ugovor – PTT Inženjering doo (Izvođenje radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2019:
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 338 Usluge softverske i hardverske dorade kontrolera svjetlosne signalizacije KSS-1
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – držači i reduciri za stubove javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 741 za Geodetske usluge koje se tiču pripreme i izrade geodetskih elaborata za potrebe zabilježbe postojanja strujnih kablova u G listu listova nepokretnosti na teritoriji Glavnog grada Podgorica
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 563 za sijalice i prigušnice
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 1886 za rezervne djelove putnički program
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br. 1910 za građevinske radove na objektima javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka br. 2209 – Uklopni satovi za javnu rasvjetu 07-19
Obavještenje o ishodu postupka – Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Obavještenje o ishodu postupka nabavke guma i maziva
Obavještenje o ishodu postupka nabavke usluge servisa voznog parka
Obavještenje o ishodu postupka nabavke izrade glavnog projekta GPON mreze
Obavještenje o ishodu postupka – Osiguranje zaposlenih 13-19
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku semaforske opreme – Obustavljanje postupka
Obavještenje o ishodu postupka – Semaforska oprema
Obavještenje o ishodu postupka nabavke semaforskih modula

Ugovori za nabavke male vrijednosti 2019. godina:
Ugovor o nabavci robe – držači i reduciri za stubove javne rasvjete
Račun o nabavci robe – Elcom Bgd d.o.o.
Račun o nabavci usluge – Geoinženjering d.o.o.
Ugovor o nabavci robe – sijalice i prigušnice
Ugovor o nabavci robe – rezervni djelovi putnički program
Ugovor o javnoj nabavci br. 1970 – Građevinski radovi na objektima javne rasvjete 05-19
Ugovor o javnoj nabavci broj 2234 – Uklopni satovi za javnu rasvjetu 07-19
Ugovor usluge tehnickog pregleda i osiguranja vozila
Ugovor za nabavku guma i maziva
Ugovor za nabavku usluge servisa voznog parka
Ugovor za nabavku izrade glavnog projekta GPON mreze
Ugovor – Osiguranje zaposlenih
Ugovor za nabavku semaforskih modula
Ugovor za nabavku semaforske opreme
Ugovor za nabavku novogodišnjih ukrasa
Ugovor za nabavku goriva
Ugovor za nabavku specijalnog vozila
Ugovor za nabavku goriva
Ugovor za nabavku sijalica i prigušnica
Ugovor – Gradjevinski radovi na objektima javne rasvjete
Ugovor – Metalni stubovi za javnu rasvjetu
Ugovor – Betonski stubovi na objektima javne rasvjete
Ugovor – Specijalno vozilo
Ugovor – Novogodišnji ukrasi

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 2018:
Obavještenje o ishodu postupka nove svjetiljke za javnu rasvjetu
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – betonski stubovi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – držači i reduciri za stubove javne rasvjete
Obavještenje o ishodu postupka servisa voznog parka – putnički program
Obavještenje o ishodu postupka usluge štampe reklamnih panoa
Obavještenje o ishodu postupka led displej
Obavještenje o ishodu postupka uklopni satovi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke sijalica i prigušnica
Obavještenje o ishodu postupka usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Obavještenje o ishodu postupka nabavke kancelarijskog materijala
Obavještenje o ishodu postupka nabavke alata i sitnog inventara
Obavještenje o ishodu nabavke rezervnih dijelova – putničkni program
Obavještenje o ishodu nabavke računarske opreme
Obavještenje o ishodu nabavke sokova i sredstva za higijenu
Obavještenje o ishodu postupka usluge servisa voznog parka – teretni program
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku i instalaciju “pametnih” klupa sa solarnim napajanjem
Obavještenje o ishodu postupka za nabavku novogodišnjih ukrasa

Ugovori za nabavke male vrijednosti 2018. godina:
Ugovor o nabavci roba nove svjetiljke za javnu rasvjetu
Ugovor o nabavci betonskih stubova za javnu rasvjetu
Ugovor o nabavci držača i reducira
Ugovor za pružanje usluga servisa voznog parka – putnički program
Ugovor o nabavci uklopnih satova
Ugovor o nabavci usluga štampe reklamnih panoa
Račun led displej
Ugovor o nabavci potrošne robe (sokovi i sredstva za higijenu)
Ugovor o nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor usluge tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala
Ugovor o nabavci rezervnih djelova – putnički program
Ugovor o nabavci računarske opreme
Ugovor o nabavci alata i sitnog inventara
Ugovor za pružanje usluga servisa voznog parka – teretni program
Faktura za nabavku i instalaciju pametnih klupa sa solarnim napajanjem
Ugovor o nabavci novogodišnjih ukrasa

Ugovori, otvoreni postupci javne nabavke u 2018-oj godini:
Ugovor o nabavci PE i PVC cijevi
Ugovor o nabavci betonskih stubova
Ugovor o nabavci novih svjetiljki
Ugovor za nabavku novih svjetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o nabavci goriva
Ugovor građevinski radovi

Ugovori, javne nabavke u 2017-oj godini:
Ugovor o javnoj nabavci svjetiljki za zamjenu postojećih
Ugovor o javnoj nabavci reklamnih panoa
Ugovor o javnoj nabavci Pe i Pvc cijevi
Ugovor o javnoj nabavci novih svjetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o javnoj nabavci metalnih stubova
Ugovor o javnoj nabavci guma i maziva
Ugovor o javnoj nabavci držača i reducira
Ugovor o registraciji
Ugovor građevinski radovi
Ugovor o javnoj nabavci sokova i sredstava za higijenu
Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala
Ugovor o javnoj nabavci alata i sitnog inventara
Ugovor o javnoj nabavci betonskih stubova
Ugovor o javnoj nabavci novih svjetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o javnoj nabavci rezervnih djelova putnički program
Ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture
Ugovor o javnoj nabavci novogodišnjih ukrasa
Ugovor o javnoj nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor o javnoj nabavci goriva
Ugovor o javnoj nabavci potrošnog elektro materijala

Ugovori, javne nabavke u 2016-oj godini:
Ugovor o uslugama servisa voznog parka
Ugovor o uslugama registracije i tehničkog pregleda vozila
Ugovor o javnoj nabavci uklopnih satova
Ugovor o javnoj nabavci svetiljki za javnu rasvjetu
Ugovor o javnoj nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor o javnoj nabavci računarske opreme
Ugovor o javnoj nabavci potrošnog elektro materijala
Ugovor o javnoj nabavci mjernih instrumenata
Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijal
Ugovor o javnoj nabavci hemije i sokova
Ugovor o javnoj nabavci goriva
Ugovor o javnoj nabavci držača i reducira
Ugovor o javnoj nabavci dostavnih i putničkih vozila
Ugovor o javnoj nabavci betonskih stubova
Ugovor o javnoj nabavci alata i sitnog inventara
Ugovor o izvođenju građevinskih radova na objektima javne rasvjete

Ugovori, javne nabavke u 2015-oj godini:
Ugovor o javnoj nabavci svetiljki
Ugovor o javnoj nabavci sokova i sredstava za higijenu
Ugovor o javnoj nabavci sijalica i prigušnica
Ugovor o javnoj nabavci semaforske opreme
Ugovor o javnoj nabavci rezervnih djelova i teretnog programa
Ugovor o javnoj nabavci putničkog vozila
Ugovor o javnoj nabavci potrošnog elektro materijala
Ugovor o javnoj nabavci led svjetiljki
Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala
Ugovor o javnoj nabavci hidraulične dizalice
Ugovor o javnoj nabavci guma i maziva
Ugovor o javnoj nabavci dizalice – specijalno vozilo
Ugovor o javnoj nabavci dekorativne rasvjete
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture
Ugovor o uslugama tehničkog pregleda i osiguranja vozila
Ugovor o javnoj nabavci metalnih stubova
Ugovor o javnoj nabavci držača i reducira
Ugovor o javnoj nabavci betonskih stubova
Ugovor o javnoj nabavci alata i sitnog inventara