Žiro računi

Žiro računi:

Societe Generale banka Montenegro AD
550-1909-79 KOMUNALNE USLUGE doo

Crnogorska komercijalna banka A.D. Podgorica
510-7342-33 KOMUNALNE USLUGE doo