Žiro računi

Žiro računi:

Crnogorska komercijalna banka A.D. Podgorica
510-1040-24 KOMUNALNE USLUGE doo