Slobodan pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama

Evidencija rješavanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Plan integriteta

 

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu društva sa ograničenom odgovornošću Komunalne usluge Podgorica za 2015. godinu

Izvještaj o radu društva sa ograničenom odgovornošću Komunalne usluge Podgorica za 2016. godinu

Izvještaj o radu društva sa ograničenom odgovornošću Komunalne usluge Podgorica za 2017. godinu

Izvještaj o radu društva sa ograničenom odgovornošću Komunalne usluge Podgorica za 2018. godinu

Izvještaj o radu društva sa ograničenom odgovornošću Komunalne usluge Podgorica za 2019. godinu

Programi rada

Program rada Komunalne usluge doo 2014

Program rada Komunalne usluge doo 2018

Program rada Komunalne usluge doo 2019

Program rada Komunalne usluge doo 2020

Planovi javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2014. godinu

Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2014. godinu

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

Izvještaj realizovanih javnih nabavki za 2015. godinu

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Izvještaj realizovanih javnih nabavki za 2016. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu od 15.01.2019

Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu od 04.02.2019

Odluka o usvajanju izmjene plana javnih nabavki i izmjena plana javnih nabavki od 21.03.2019

Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu od 14.06.2019

 

Spisak zaposlenih sa radnim mjestima – “Komunalne usluge” d.o.o.

Spisak javnih funkcionera Komunalnih usluga i njihove zarade