Javne nabavke

Svi postupci, odluke i ugovori koje “Komunalne usluge” doo Podgorica sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama nalaze se na CeJN-u Direktorata za politiku javnih nabavki

Planovi javnih nabavki

Obavještenja

Ugovori

© 2022 Copyright - "Komunalne usluge" doo Podgorica