Naše službe

“Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica

 • Opis poslova

  – Ugradnja i održavanje stubova i svjetiljki javne rasvjete, dekorativne i ambijentalne
  rasvjete, podzemnih i nadzemnih kablova javne rasvjete i ormara javne rasvjete;
  – Ugradnja, održavanje i demontaža ukrasa za vrijeme praznika i drugih manifestacija;
  – Izvođenje i održavanje elektroenergetskih objekata i pomoćnih izvora napajanja;
  – Ugradnja i održavanje kablovskih vodova visokog, srednjeg i niskog napona;
  – Izgradnja i održavanje trafostanica 10/0,4kV;
  – Izvođenje svih vrsta elektroenergetskih radova za potrebe trećih lica;
  – Ispitivanje i nalaženje kvarova na podzemnim instalacijama;  izdavanje atesta nakon izvršenog naponskog ispitivanja kablova i podešavanje relejne
  zaštite za puštanje u rad elektroenergetskog postrojenja;

Javna rasvjeta

Svjetlosna signalizacija i TK infrastruktura

 • Opis poslova

  – Ugradnja i održavanje elemenata svjetlosne signalizacije (stubovi, semaforske lanterne,
  brojači signalnih vremena i sl.) i kontrolera svjetlosne signalizacije
  – Ugradnja i održavanje telekomunikacione mreže između kontrolera svjetlosne signalizacije
  i nadzornog centra
  – Održavanje video kamera i video opreme na raskrsnicama
  – Održavanje signalizatora – zvučnih modula (uređaji za slijepa i slabovida lica)
  – Izgradnju i održavanje TK infrastrukture
  – Ugradnju i održavanje optičkih kablova, pasivne i aktivne optičke opreme

 • Opis poslova

  – Ugradnja i održavanje stubova javne rasvjete, svjetiljki javne rasvjete, dekorativne i ambijentalne rasvjete, podzemnih i nadzemnih kablova javne rasvjete i ormara javne rasvjete
  – Ugradnja i održavanje elemenata svjetlosne signalizacije (stubovi, semaforske lanterne, brojači signalnih vremena i sl.)
  – Ugradnja i održavanje kontrolera svjetlosne signalizacije
  – Ugradnja, održavanje i demontaža ukrasa za vrijeme praznika i drugih manifestacija
  – Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji objekta javne rasvjete, ambijentalne i dekorativne rasvjete, svjetlosne signalizacije i sl.

Odjeljenje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci

© 2023 Copyright - "Komunalne usluge" doo Podgorica