Spisak javnih funkcionera Komunalnih usluga i njihove zarade

Izvršna direktorica - Iznos bruto plate
Pomoćnik direktora - Iznos bruto plate
© 2022 Copyright - "Komunalne usluge" doo Podgorica