Podaci o firmi

“Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica

Podaci o firmi

Naziv: Komunalne usluge d.o.o. Podgorica
Banka: Crnogorska komercijalna banka A.D. Podgorica
Žiro račun: 510-1040-24
PIB: 02407523
PDV: 30/31-03542
© 2023 Copyright - "Komunalne usluge" doo Podgorica